ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

One Kubota 2020 Video

၂၀၂၀ သတင်းများ

ဇူလိုင် ၁၀ ၂၀၂၀

မျှဝေရန်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကူဘိုတာ၀န်ထမ်းများသည် ''For Earth,For Life''အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်အစားအစာနှင့်ရေများ ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။