ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ

ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်ပြီး၊၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်၀က်ဘ်ဆိုဒ် လည်ပတ်ခြင်းတို့အား ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ (သို့)ကူဘိုတာမြန်မာ၏ကိုယ်စားလှယ်မှသာလျှင်ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စည်းကမ်းချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှု့ပါ။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စည်းကမ်းချက်များကို သ‌ဘောတူလက်ခံကြောင်းဖော်ပြသည်။

ကူဘိုတာြမန်မာကုမ္ပဏီလိမီတက်သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုသည့် အခါတိုင်း ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် သင့်တွင်တာ၀န်ရှိပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ၏ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသူများ၊ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကူဘိုတာမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ၀က်ဘ်ဆိုက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသင်၏လက်ခံမှုနှင့်သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြသည်ကိုသတိပြုပါ။

တားမြစ်ချက်များ

ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြု‌‌‌နေစဉ်အတွင်း ‌အောက်ပါအချက်အလက်များကို မပြုလုပ်ရန်သဘောတူပါသည်။

 1. မည်သည့်ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမဆို ချိုးဖောက်ခြင်း
 2. ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကိုကျူးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကူညီခြင်း
 3. ၊ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သို့မဟုတ်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုခုအားဆိုးကျိုးများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သောလုပ်ရပ်များတွင်ပါ၀င်ပတ်သက်ခြင်း
 4. ၊အများပြည်သူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သောလုပ်ရပ်များတွင် ပါ၀င်ခြင်း
 5. ၊အများပြည်သူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သောလုပ်ရပ်များတွင်ပါ၀င်ခြင်း
 6. ၊ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်(သို့)အချက်အလက်ဗွီဒီယိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဆာဗာများ၊ ကွန်ပျူတာများသို့ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက်နှင့်အခြား‌‌သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်သည့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်(သို့)အချက်အလက်များကိုတင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်း။
 7. ၊ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့မဟုတ်အခြား‌‌‌သောအဖွဲ့အစည်းများအားလှည့်ဖြားရန်အခြားသူတစ်ဦး ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုခြင်း။
 8. ၊ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမသင့်လျော်ဟုယူဆသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများ

ရှင်းလင်းကြေညာချက်

ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများ၏တိကျမှု၊ အချိန်ကိုက်ရရှိနိုင်မှုကိုအာမမခံပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်တာ၀န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဆာဗာများ၏လုံခြုံမှုကိုအာမမခံပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့် ဘေးအန္တရာယ်၊ အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများချို့ယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များ၊ မလိုလားအပ်သောဖိုင်များ (သို့) အခြားအလားတူဆော့ဗ်ဝဲ (သို့) ဒေတာ၊ (သို့) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခြင်းများတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမဆို တာ၀န် ယူမည်မဟုတ်ပါ။

ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကို ပြောင်းလဲလိုက ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ၀န်ဆောင်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာ ၀န်ယူမည်မဟုတ်ပါ

ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အချို့သောဒေသများနှင့်နိုင်ငံများတွင်မရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဒေသတိုင်းနှင့်နိုင်ငံတိုင်းတွင်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အမြဲတမ်းပုံစံမထားပါ။

ရှင်းလင်းကြေညာချက်

ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အသံများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများအတွက် မူပိုင်ခွင့်သည် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်််််််််််််််််််််််နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရာများအားလုံးကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုမှအပ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုခြင်း၊ပုံတူပွားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ချေးငှားခြင်းမပြုလုပ်ရ။

ဤနေရာတွင်ပါရှိသောသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အကြောင်းအရာစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီရှိအခြားစာမျက်နှာများရှိအခြားမည်သည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအစားထိုးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရရှိနိုင်သော ဆော့ (ဖ်) ဝဲ သည်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စာချုပ်ပါပြဌာန်းချက်များအပြင်အခြားဆော့ဖ်ဝဲ၏ပိုင်ရှင်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသူအကြားနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အကျုံးဝင်သည်။

ကုမ္ပဏီအမည်များ၊ ထုတ်ကုန်အမည်များနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုထားသောအမှတ်တံဆိပ်များသည် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသောအခြားကုန်ပစ္စည်းအမည်များ၊ကုမ္ပဏီအမည်များသည် ကုန်သွယ်ရေးအမည်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

တစ်ခြားသော၀က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများ

ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောပြင်ပ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ ("ချိတ်ထားသောဆိုက်များ") သည်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကသီးခြားလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပေ။ ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်ကိုအသုံးပြုရာတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်တစ်ခုစီ၏အော်ပရေတာကသတ်မှတ်သောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများအတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ‌‌‌သော မည်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုတာ၀န်မရှိပါ။

ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် မှချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များတွင်ပါ၀င်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ပေးအပ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ခံချက်နှင့် / သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမပြုရ။ ဤနေရာတွင်ပါရှိသောမည်သည့်အရာကိုမျှချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်များနှင့် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် အကြားမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အလားတူဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဟုမှတ်ယူရမည်။

အသုံးပြုသူများထံမှသတင်းအချက်အလက်များ

မှတ်ချက်များ၊ မေးခွန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အဆိုပြုချက်များ၊ အတွေးအခေါ်များစသည်တို့ကို ("မှတ်ချက်များ") ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောတူထားသည်ဟုနားလည်မှတ်ယူမည်။

 1. ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မှတ်ချက်များအားလျှို့ဝှက်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များအဖြစ်မှတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
 2. မှတ်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုရန်အတွက်မည်သည့်တာ၀န်ကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
 3. ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမှတ်ချက်များနှင့်တစိတ်တပိုင်း သို့မဟုတ်တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တူညီသည်ဖြစ်စေမှတ်ချက်များကိုလက်ခံသည့်တိုင် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်တာ ၀န်ယူမှုမရှိသကဲ့သို့မည်သည့်လျော်ကြေးအတွက်မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူများကိုသတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတွက်အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြန့်‌‌ဝေခြင်း သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအတွက် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့မဟုတ် ၄ င်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုပါကအသုံးပြုမည်သို့မဟုတ်မျှဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင့်တော်သောစာမျက်နှာမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ပဖွဲ့အစည်းများအားအောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြနိုင်သည် -

 1. သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်ရန်သဘောတူပါသည်။
 2. ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်
 3. အသုံးပြုသူများထံမှမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေဂျင်စီများသို့မဟုတ်ကုန်သည်များထံမှသိရှိနိုင်ပါသည်။
 4. တရားရုံးသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများကလိုအပ်သည့်အတိုင်း။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်မှုမူဝါဒများကိုကိုးကားပါနိုင်ပါသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ

Cookies ကိုအသုံးပြုခြင်း*

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။

 • အသုံးပြုသူအရေအတွက်နှင့်သုံးစွဲမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်
 • ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်

ဘ‌‌ရောင်ဇာ ဆက်တင် ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးသူတွေက cookies အားလုံးကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ် cookies ကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကသတ်မှတ်ချိန်တွင်သင်အသိပေးလိမ့်မည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဘရောင်ဇာ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များကိုပိတ်ဆို့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။

* Cookie ဆိုတာဖိုင်သေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ hard disk drive ထဲမှာဆိုက်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်ခြင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝဗ်ဆာဗာသည်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်သည်ကိုခြေရာခံ။ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookie အသေးစိတ် (Google Analytics) အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ

ခချိတ်ဆက်ထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက်

ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ URL နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကို ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုအကြောင်းကြားလျှင်မည်သည့် ၀က်ဆိုဒ် ကိုမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ပါတို့ကိုသင်သဘောတူရမည် -

 1. ကူဘိုတာြမန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
 2. ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် တာ၀န်ယူမှုနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို မယူမှတ်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည် ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှမည်သည့်အခွင့်အရေးများပေးသည်ကိုမဖော်ပြပါ။
 3. ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၏ URL နှင့်ပါ ၀ င်မှုများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်ပါ၀င်သောအရာများကိုဖျက်ခြင်းကိုမပေးပါ။
 4. မည်သူတစ်တစဦးတစ်‌‌‌‌ယောက်ကိုမျှ Cross- လင့်များလုပ်‌ပေး‌လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
 5. ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တတိယပါတီအား ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများသည် ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းဖြင့်သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
 6. ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုဂိုအား ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
 7. အောက်ပါတို့ပါ၀င်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်ခ်များကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်များတွင်လည်း ကိုးကား၍ မရပါ။
 • တရားမ၀င်သော(သို့)အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာများ(ရာဇ၀တ်မှု၊တရားမ၀င်သို့မဟုတ်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုသွေးဆောင်ခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖော်ပြခြင်းအပါအ၀င်)
 • ညစ်ညမ်းသော အကြောင်းအရာများ
 • ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်

တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်

ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် URL လင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် ကိုအကြောင်းကြားလျှင်မည်သည့် website ကိုမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ပါတို့ကိုသင်သဘောတူရမည် -

ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုများအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။၀က်ဘ်ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဂျပန်ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရမည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများအားလုံးကိုအတိအကျဖော်ပြခြင်းမရှိပါကဂျပန်ရှိအိုဆာကာခရိုင်တရားရုံးသို့ပထမအကြိမ်တရားရုံးအဖြစ်တင်သွင်းရမည်။