ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

သတင်းများ

သတင်းများ

ဇူလိုင် ၂၇ ၂၀၂၀

ကူဘိုတာတရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ​​၏ဝန်ထမ်းများ အား ကူဘိုတာ​ထုတ်ကုန်သစ်များနှင့်ပတ်သတ်၍ဗဟုသုတများမျှဝေခြင်း

ကူဘိုတာမှ customers များ​၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီရန် အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။

သတင်းများ

ဇူလိုင် ၁၀ ၂၀၂၀

အပိုပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သတ်၍တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ

ကူဘိုတာစက်အပိုပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အပိုပစ္စည်းစျေးကွက် အခြေအနေများ မျှဝေခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ကူဘိုတာမြန်မာ၏ တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

သတင်းများ

ဇူလိုင် ၁၀ ၂၀၂၀

One Kubota 2020 Video

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကူဘိုတာ၀န်ထမ်းများသည် ''For Earth,For Life''အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်အစားအစာနှင့်ရေများ ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။