ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အပိုပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သတ်၍တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ

၂၀၂၀ သတင်းများ

ဇူလိုင် ၁၀ ၂၀၂၀

မျှဝေရန်

ကူဘိုတာစက်အပိုပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အပိုပစ္စည်းစျေးကွက် အခြေအနေများ မျှဝေခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ကူဘိုတာမြန်မာ၏ တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။