ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကူဘိုတာ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရေးအတွက် Safety Training

၂၀၂၂ သတင်းများ

ဩဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၂၂

မျှဝေရန်

၂၀၂၂ ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကူဘိုတာ ဝန်ထမ်းများအတွက် Safety Training ကို ကူဘိုတာမြန်မာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်ရှိ ရုံးချုပ်၌ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို Safety Training တွင် ကူဘိုတာ ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထိအခိုက်မရှိ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရေးအတွက် သတိထားလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကို WIN OSHE SAFETY ACADEMY မှ Trainer တစ်ဉီးမှ ဉီးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အနယ်နယ်/ အရပ်ရပ်မှ ကူဘိုတာ ဝန်ထမ်းများကလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ၊ အဖွဲ့လိုက် ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ Presentation များဖြင့် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။